0

[Tuyển dụng] Nhân viên hành chính văn phòng

Mô tả công việc – Thực hiện công tác tuyển dụng khi có yêu cầu từ các bộ phận – Thực hiện và theo dõi công tác lưu trữ, hồ

Xem chi tiết


Hotline 24/24:

Địa chỉ:

Email:

CÔNG TY CP TÁO XANH VIỆT NAM - Mã số doanh nghiệp: 0109091982 - Ngày cấp: 19/02/2020 - Nơi cấp: C.A thành phố Hà Nội

© 2024 - CÔNG TY CP TÁO XANH VIỆT NAM